Експресіонізм


Експресіонізм (від лат. Expressio, «вираження») - абстракціоністська течія в європейському мистецтві, що отримала розвиток наприкінці XIX - початку XX століття, що характеризується тенденцією до вираження емоційної характеристики образу (звичайно людини або групи людей) або емоційного стану самого художника. Експресіонізм представлений у безлічі художніх форм, включаючи живопис, літературу, театр, кінематограф, архітектуру і музику.

Основний творчий принцип експресіонізму — відображення загостреного суб'єктивного світобачення через гіпертрофоване авторське «Я», напругу його переживань та емоцій, бурхливу реакцію на дегуманізацію суспільства, знеособлення в ньому людини, на розпад духовності, засвідчений катаклізмами світового масштабу початку ХХ ст.

Визначальні риси експресіонізму:
- зацікавленість глибинними психічними процесами;
- заперечення як позитивізму, так і раціоналізму;
- оновлення формально-стилістичних засобів, художньої образності та виразності, часом непоєднуваних між собою, як глибокий ліризм і всеохоплюючий пафос;
- суб'єктивізм і зацікавленість громадянською темою.

Експресіонізм (1905 - 1940) поділяють на кілька груп: Der Blaue Reiter («Синій Вершник»), Die Brucke («Міст»), Die Neue Sachlichkeit («Нова об’єктивність») та Баухаус школа.

Експресіоністи були тісно пов’язані з реальністю – саме вона їх формувала і глибоко хвилювала. Вони засуджували потворні явища життя, жорстокість світу, протестували проти війни і кровопролить, були сповнені людинолюбства, стверджували позитивні ідеали.

Але бачення світу експресіоністами було своєрідним: світ уявлявся їм хаотичною системою, якою керують незбагненні сили, незрозумілі, непізнанні, таємничі, і від них нема порятунку. Єдино справжнім є лише внутрішній світ людини і митця, їх почуття і думки. Саме він має перебувати в центрі уваги. А відтворювати його слід виразно, яскраво, з використанням грандіозних образів – умовних, з порушеними пропорціями, надмірно напружених, з максимально чіткими інтонаціями, тобто зображати за допомогою експресивних образів із застосуванням парадоксального гротеску та у фантастичному ракурсі.Еґон Шіле
Еґон Шіле
Едвард Мунк
Едвард Мунк
Оскар Кокошка
Оскар Кокошка
Амедео Модільяні
Амедео Модільяні
РЕКЛАМА

Молодість 2013Відпочинок у Карпатах